Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun (2023)

类型:
bt电影下载好看的电影推荐奇幻剧情冒险
片长:
148分钟
imdb:
tt6979756
豆瓣:
评分:
6.7
资源排序: 默认排序 / 更新时间 / 资源大小 / 下载人数 / 磁力名字
磁力详情 下载地址
2024-06-10
详情 磁力下载
2024-06-12
详情 磁力下载
2024-06-17
详情 磁力下载
2024-06-10
详情 磁力下载
2024-06-12
详情 磁力下载
2024-06-06
详情 磁力下载
2023-09-22
详情 磁力下载
2024-02-08
详情 磁力下载
2024-06-17
详情 磁力下载
2023-09-22
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2024-03-25
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2024-02-08
详情 磁力下载
2023-09-22
详情 磁力下载
2024-02-08
详情 磁力下载
2024-03-25
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2023-09-22
详情 磁力下载
2024-02-08
详情 磁力下载
2023-09-22
详情 磁力下载
2024-02-08
详情 磁力下载
2024-06-17
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2023-09-22
详情 磁力下载
2023-09-22
详情 磁力下载
2024-02-10
详情 磁力下载
2023-11-18
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2024-02-07
详情 磁力下载
2024-02-15
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2024-02-21
详情 磁力下载
2024-02-10
详情 磁力下载
2023-11-17
详情 磁力下载
2023-09-21
详情 磁力下载
2024-02-07
详情 磁力下载
2024-02-15
详情 磁力下载
2024-02-13
详情 磁力下载
2024-06-11
详情 磁力下载
2024-06-09
详情 磁力下载
2023-11-17
详情 磁力下载
2024-02-13
详情 磁力下载
英文译名:Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun (2023)
更多片名:封神第一部:朝歌风云 / 封神第一部 / 封神三部曲1 / 封神演义系列·龙之战 / 封神三部曲之妖乱国殇 / Creation of the Gods Ⅰ: Kingdom of Storms / Creation of the Gods Ⅰ
制片地区:中国大陆 
影片导演:乌尔善 Wuershan
影片主演:费翔 Kris Phillipps/ 李雪健 Xuejian Li/ 黄渤 Bo Huang/ 于适 Yosh Yu/ 陈牧驰 Luke Chen/ 娜然 Narana Erdyneeva/ 此沙 J_Black/ 武亚凡 Yafan Wu/ 夏雨 Yu Xia/ 袁泉 Quan Yuan/ 王洛勇 Luoyong Wang/ 侯雯元 Wenyuan Hou/ 黄曦彦 Tim Huang/ 李昀锐 Yunrui Li/ 杨玏 Le Yang/ 陈坤 Kun Chen/ 许还山 Huanshan Xu/ 高曙光 Shuguang Gao/ 冯绍峰 Shaofeng Feng/ 杨立新 LiXin Yang/ 丁勇岱 Yongdai Ding/ 高冬平 Dongping Gao/ 徐冲 Ashton Xu/ 韩鹏翼 Pengyi Han/ 单敬尧 Nick/ 吴汉坤 Ken Wu/ 百力嘎 Bayalag/ 刘乐 Willington Liu/ 许翔 Xiang Xu/ 刘涵 Han Liu/ 徐菲 Fei Xu/ 孙睿 Rooy Sun/ 耿业庭 Yeting Geng/ 金志浩 Zhihao Jin/ 屈愉超 Yucao Qu/ 黄涛 Tao Huang/ 樊汶东 Wendong Fan/ 姜宝成 Baocheng Jiang/ 阿仁 Aren/ 米铁增 Tiezen Mi/ 僧格仁钦 Senggerenqing/ 马文忠 Wenzhong Ma/ 宁文彤 Wentong Ning/ 张经伟 Jingwei Zhang/ 杨添皓 Tianhao Yang/ 李泽宇 Zeyu Li/ 夏晨旭 Chenxu Xia/ 宋宁峰 Ningfeng Song/ 俞颖 Ying Yu/ 吴超 Chao Wu/ 杨大鹏 Dapeng Yang/ 赵磊 Lei Zhao/ 张振煊 Zhenxuan Zhang/ 宋渡宇 Duyu Song/ 文波 Bo Wen/ 图门巴雅尔 Tumenbayaer/ 慕晓博 Xiaobo Mu/ 春晓 Xiao Chun/ 其勒木格/ 张雪菡 Xuehan Zhang/ 钱波 Bo Qian/ 巴雅尔图 Bayaertu/ 吴兴国 Hsing-kuo Wu/ 那尔那茜 Nashi/ 刘潮 Chao Liu/ 张艺泷 Yilong Zhang/ 孙煌辰 Huangchen Sun/ 艾力江·库尔班
上映日期:2023-07-20(中国大陆) / 2023-07-15(大规模点映)
电影片长:148分钟
更新时间:2024-06-17 03:21:13
豆瓣评分:6.7
豆瓣链接:10604086
imdb链接:tt6979756
剧情介绍:天寒地冻,杀气逼人。大商二王子殷寿(费翔 饰)带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护,却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己(娜然 饰)的身上,被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上,大王子智乱神迷,拔剑弑父。在此之后,殷寿继承王位,而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时,昆仑仙人姜子牙(黄渤 饰)携封神榜下山,寻找天下共主,以期救拔苍生。在朝歌期间,他觉察到殷寿的残暴,遂匆匆逃离。另一方面,曾视殷寿为明主的王子殷郊(陈牧驰 饰)以及西伯侯质子姬发(于适 饰)也发现了商王的私欲和妲己的诡异之处。
  阴云密布的朝歌,即将掀起一场血雨腥风……
返回顶部